gedachten

Mysterie…

Een genie als Stephen Hawking, die alle mogelijkse raadsels rond de kosmos weet op te lossen, denkt het grootste deel van de dag na over vrouwen en toch blijft hij ze een compleet mysterie vinden geeft hij zelf toe…

Dat we op sommige vlakken ondoorgrondelijk zijn daar is iets van aan, mezelf kennende, maar een mysterie!? Bwah… Is het niet gewoon omdat mannen niet genoeg moeite doen om ons te (willen) begrijpen. Praten en, vooral, luisteren zou al heel wat van het ‘mysterie’ ophelderen. Ze gaan het ook altijd veel te ver zoeken (en daar ligt waarschijnlijk ook het probleem van Mr Hawking) hé, die mannen. Een genie moeten ze er echt niet voor zijn. Een beetje meer vrouw, dat zou wél helpen.

Dit lees je misschien ook graag...