citaten en gezegden Frankrijk gedachten lezen Zeg het met woorden

Nog even voor het slapengaan…

… een sentimentele reis door Frankrijk en Italië…

Zodat ik, toen ik mijn hand uitstak, de Fille de Chambre beetpakte bij haar

Zo, onafgewerkt, abrupt, in het midden van een zin, stopt het boek (origineel van Laurence Sterne) omdat de schrijver stierf voordat hij het kon voltooien.

Sterne verwerkt in dit boek de indrukken en ervaringen die hij zelf opdeed tijdens zijn reizen in Frankrijk (tussen 1762 en 1764) en Italië (tussen 1765 en 1766) en verwijst, weliswaar spottend, naar reisverslagen van tijdgenoten. 

Het verhaal: De hoofdpersoon Yorick, net als hijzelf een Anglicaanse dominee, reist voor zijn gezondheid Frankrijk rond, en heeft een groter libido dan door de maatschappij passend wordt gevonden.

Ik citeer Peter de Voogd die het nawoord schreef in deze vertaling van Frans Kellendonk: Wat de volle aandacht krijgt zijn de persoonlijke gevoelens van de sentimentele reiziger Yorick, die in korte, fragmentarische impressies zijn ontmoetingen, flirtations en wederwaardigheden noteert, waarbij de gevoelsassociatie en het emotionele effect belangrijker zijn dan de logische structuur van het verhaal en de koele rede.

Dit lees je misschien ook graag...